208944_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
208944
Sterkere gjeldsvekst
statistikk
2015-04-30T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2mars 2015

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterkere gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,8 prosent fram til utgangen av mars, opp fra 5,5 prosent måneden før.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
Oktober 2014November 2014Desember 2014Januar 2015Februar 2015Mars 2015
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt5,45,25,45,65,55,8
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt15,95,35,05,06,0..
Tolvmånedersvekst, husholdninger6,46,26,16,26,26,4
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak2,82,83,43,93,33,9
Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4 714 milliarder kroner ved utgangen av mars, opp fra 4 674 milliarder kroner ved utgangen av februar.

Økt gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 756 milliarder kroner ved utgangen av mars, opp fra 2 736 milliarder kroner ved utgangen av februar. Tolvmånedersveksten var 6,4 prosent fram til utgangen av mars, opp fra 6,2 prosent fra måneden før.

Sterkere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 541 milliarder kroner ved utgangen av mars, opp fra 1 523 milliarder kroner ved utgangen av februar. Tolvmånedersveksten var 3,9 prosent fram til utgangen av mars, opp fra 3,3 prosent måneden før.

Økning i kommuneforvaltningens gjeldsvekst

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 417 milliarder kroner ved utgangen av mars, opp fra 415 milliarder kroner ved utgangen av februar. Tolvmånedersveksten var 8,9 prosent fram til utgangen av mars, opp fra 8,6 prosent fram til utgangen av februar.

Økt utlånsvekst i banker og kredittforetak samlet

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av mars. Dette beløp seg til 3 766 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,1 prosent fram til utgangen av mars, en økning fra 4,7 prosent ved utgangen av måneden før.

Svakere vekst i obligasjons- og sertifikatgjelden

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 10,4 prosent fram til utgangen av mars, ned fra 11,1 prosent måneden før. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld var 0,6 prosent fram til utgangen av mars, ned fra 1,0 prosent fram til utgangen av februar.