203719_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
203719
Svakere gjeldsvekst
statistikk
2015-03-27T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2februar 2015

På grunn av tekniske problemer er tabellene i statistikkbanken utilgjengelige. Nye tall vil bli lagt ut 30. april kl. 10.00.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svakere gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,4 prosent fram til utgangen av februar, ned fra 5,6 prosent måneden før.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
September 2014Oktober 2014November 2014Desember 2014Januar 2015Februar 2015
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt5,45,45,25,45,65,4
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt15,95,95,34,94,9..
Tolvmånedersvekst, husholdninger6,46,46,26,16,26,2
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak2,72,82,83,43,83,2
Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4 672 milliarder kroner ved utgangen av februar, opp fra 4 659 milliarder kroner ved utgangen av januar.

Uendret gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 736 milliarder kroner ved utgangen av februar, opp fra 2 727 milliarder kroner ved utgangen av januar. Tolvmånedersveksten var 6,2 prosent fram til utgangen av februar, uendret fra måneden før.

Svakere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 521 milliarder kroner ved utgangen av februar, ned fra 1 522 milliarder kroner ved utgangen av januar. Tolvmånedersveksten var 3,2 prosent fram til utgangen av februar, ned fra 3,8 prosent måneden før.

Økning i kommuneforvaltningens gjeldsvekst

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 415 milliarder kroner ved utgangen av februar, opp fra 410 milliarder kroner ved utgangen av januar. Tolvmånedersveksten var 8,6 prosent fram til utgangen av februar, opp fra 8,4 prosent fram til utgangen av januar.

Økt utlånsvekst i banker og kredittforetak samlet

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av februar. Dette beløp seg til 3 728 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 4,6 prosent fram til utgangen av februar, en økning fra 4,5 prosent ved utgangen av måneden før.

Svakere vekst i obligasjons- og sertifikatgjelden

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 11,1 prosent fram til utgangen av februar, ned fra 12,9 prosent måneden før. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld var 1,0 prosent fram til utgangen av februar, ned fra 1,8 prosent fram til utgangen av januar.