198904_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
198904
Sterkere gjeldsvekst
statistikk
2015-03-02T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2januar 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterkere gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,6 prosent fram til utgangen av januar, opp fra 5,4 prosent måneden før.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
August 2014September 2014Oktober 2014November 2014Desember 2014Januar 2015
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt5,35,45,45,25,45,6
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt15,65,95,95,34,9..
Tolvmånedersvekst, husholdninger6,56,46,46,26,16,2
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak2,52,72,82,83,43,8
Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4 659 milliarder kroner ved utgangen av januar, opp fra 4 632 milliarder kroner ved utgangen av desember.

Økt gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 727 milliarder kroner ved utgangen av januar, opp fra 2 716 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten var 6,2 prosent fram til utgangen av januar, opp fra 6,1 prosent måneden før.

Sterkere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 522 milliarder kroner ved utgangen av januar, opp fra 1 513 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten var 3,8 prosent fram til utgangen av januar, opp fra 3,4 prosent måneden før.

Økning i kommuneforvaltningens gjeldsvekst

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 410 milliarder kroner ved utgangen av januar, opp fra 403 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten var 8,4 prosent fram til utgangen av januar, opp fra 7,9 prosent fram til utgangen av desember.

Økt utlånsvekst i banker og kredittforetak samlet

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av januar. Dette beløp seg til 3 717 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 4,5 prosent fram til utgangen av januar, en økning fra 4,3 prosent ved utgangen av måneden før.

Sterkere vekst i obligasjonsgjelden

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 12,9 prosent fram til utgangen av januar, opp fra 12,4 prosent måneden før. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld var 1,6 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 3,6 prosent fram til utgangen av desember.

Oppdatering av sesongjusterte tallÅpne og lesLukk

Per desember 2012 er de sesongjusterte seriene revidert med nye beregnede sesongkomponenter. For mer informasjon, se Om sesongjustering.