117330_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
117330
Økning i gjeldsveksten
statistikk
2013-11-01T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2september 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i gjeldsveksten

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 6,2 prosent fram til utgangen av september, opp fra 6,1 prosent måneden før.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
April 2013Mai 2013Juni 2013Juli 2013August 2013September 2013
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt6,56,46,36,26,16,2
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt17,27,16,46,16,0..
Tolvmånedersvekst, husholdninger7,77,37,37,17,27,3
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak4,14,34,24,03,84,0
Figur 1. Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4 300 milliarder kroner ved utgangen av september, opp fra 4 275 milliarder kroner ved utgangen av august.

Økning i gjeldsveksten for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 502 milliarder kroner ved utgangen av september, opp fra 2 484 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 7,3 prosent fram til utgangen av september, opp fra 7,2 prosent fram til utgangen av august.

Økt gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 434 milliarder kroner ved utgangen av september, opp fra 1 427 milliarder kroner ved utgangen av august. Tolvmånedersveksten var 4,0 prosent fram til utgangen av september, opp fra 3,8 prosent måneden før.

Økning i gjeldsveksten for kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 364 milliarder kroner ved utgangen av september, tilnærmet uendret fra måneden før. Tolvmånedersveksten var 8,2 prosent fram til utgangen av september, en oppgang fra 7,8 prosent fra utgangen av august.

Kredittkildenes vekstrater påvirket av porteføljeflyttinger

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 48 prosent utlån fra banker ved utgangen av september. Dette beløp seg til 2 060 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker var 3,1 prosent fram til utgangen av september, opp fra 2,5 prosent måneden før. Kredittforetakenes utlån til publikum var 1 420 milliarder kroner ved utgangen av september, opp fra 1 407 milliarder kroner ved utgangen av august. Tolvmånedersveksten i utlån fra kredittforetak var 5,5 prosent fram til utgangen av september, ned fra 5,8 prosent måneden før.

Vekstratene er fremdeles påvirket av overføringer av utlån fra banker til kredittforetak. Utlånsveksten de siste tolv månedene for banker og kredittforetak samlet var 4,0 prosent fram til utgangen av september, opp fra 3,8 prosent ved utgangen av august.

Fortsatt høy aktivitet i obligasjonsmarkedet

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 31,6 prosent fram til utgangen av september, marginalt opp fra 31,2 prosent måneden før. Tolvmånedersveksten i sertifikatgjelden var -6,3 prosent fram til utgangen av september, ned fra 1,0 prosent fram til utgangen av august.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB