111746_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
111746
Fortsatt nedgang i gjeldsveksten
statistikk
2013-09-30T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2august 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt nedgang i gjeldsveksten

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 6,1 prosent fram til utgangen av august, ned fra 6,2 prosent måneden før.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
Mars 2013April 2013Mai 2013Juni 2013Juli 2013August 2013
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt6,26,56,46,36,26,1
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt16,77,27,16,46,1..
Tolvmånedersvekst, husholdninger7,47,77,37,37,17,2
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak3,94,14,34,24,03,9
Figur 1. Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4 275 milliarder kroner ved utgangen av august, opp fra 4 255 milliarder kroner ved utgangen av juli.

Økning i gjeldsveksten for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 482 milliarder kroner ved utgangen av august, opp fra 2 468 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 7,2 prosent fram til utgangen av august, opp fra 7,1 prosent fram til utgangen av juli.

Redusert gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 429 milliarder kroner ved utgangen av august, opp fra 1 425 milliarder kroner ved utgangen av juli. Tolvmånedersveksten var 3,9 prosent fram til utgangen av august, ned fra 4,0 prosent måneden før.

Nedgang i gjeldsveksten for kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 364 milliarder kroner ved utgangen av august, opp fra 362 milliarder kroner ved utgangen av juli. Tolvmånedersveksten var 7,8 prosent fram til utgangen av august, en nedgang fra 8,3 prosent måneden før.

Kredittkildenes vekstrater påvirket av porteføljeflyttinger

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 48 prosent utlån fra banker ved utgangen av august. Dette beløp seg til 2 057 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker var 2,5 prosent fram til utgangen av august, opp fra 2,2 prosent måneden før. Kredittforetakenes utlån til publikum var 1 407 milliarder kroner ved utgangen av august, opp fra 1 403 milliarder kroner ved utgangen av juli. Tolvmånedersveksten i utlån fra kredittforetak var 5,8 prosent fram til utgangen av august, ned fra 6,7 prosent måneden før.

Vekstratene er fremdeles påvirket av overføringer av utlån fra banker til kredittforetak. Utlånsveksten de siste tolv månedene for banker og kredittforetak samlet var 3,8 prosent fram til utgangen av august, ned fra 4,0 prosent ved utgangen av juli.

Fortsatt høy aktivitet i obligasjonsmarkedet

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 31,3 prosent fram til utgangen av august, marginalt ned fra 31,8 prosent måneden før. Tolvmånedersveksten i sertifikatgjelden var 0,7 prosent fram til utgangen av august, opp fra -2,1 prosent fram til utgangen av juli.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB