108316_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
108316
Fortsatt nedgang i gjeldsveksten
statistikk
2013-09-02T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2juli 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt nedgang i gjeldsveksten

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 6,2 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 6,3 prosent måneden før.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
Februar 2013Mars 2013April 2013Mai 2013Juni 2013Juli 2013
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt6,36,26,56,46,36,2
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt15,86,77,27,16,4..
Tolvmånedersvekst, husholdninger7,27,47,67,37,37,1
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak4,23,94,14,34,24,0
Figur 1. Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4 255 milliarder kroner ved utgangen av juli, opp fra 4 250 milliarder kroner ved utgangen av juni.

Nedgang i gjeldsveksten for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 468 milliarder kroner ved utgangen av juli, opp fra 2 460 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 7,1 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 7,3 prosent fram til utgangen av juni.

Redusert gjeldsvekst også for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 425 milliarder kroner ved utgangen av juli, ned fra 1 428 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten var 4,0 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 4,2 prosent måneden før.

Økning i gjeldsveksten for kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 362 milliarder kroner ved utgangen av juli, tilnærmet uendret fra måneden før. Tolvmånedersveksten var 8,3 prosent fram til utgangen av juli, en økning fra 8,1 prosent måneden før.

Kredittkildenes vekstrater påvirket av porteføljeflyttinger

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 48 prosent utlån fra banker ved utgangen av juli. Dette beløp seg til 2 050 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker var 2,2 prosent fram til utgangen av juli, uendret fra forrige måned. Kredittforetakenes utlån til publikum var 1 403 milliarder kroner ved utgangen av juli, ned fra 1 407 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten i utlån fra kredittforetak var 6,7 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 7,1 prosent måneden før.

Vekstratene er fremdeles påvirket av overføringer av utlån fra banker til kredittforetak. Utlånsveksten de siste tolv månedene for banker og kredittforetak samlet var 4,0 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 4,2 prosent ved utgangen av juni.

Fortsatt høy aktivitet i obligasjonsmarkedet

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 31,9 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 33,1 prosent måneden før. Tolvmånedersveksten i sertifikatgjelden var -2,3 prosent fram til utgangen av juli, ned fra -2,0 prosent fram til utgangen av juni.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB