108314_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
108314
Moderat nedgang i gjeldsveksten
statistikk
2013-08-08T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2juni 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Moderat nedgang i gjeldsveksten

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 6,3 prosent fram til utgangen av juni, marginalt ned fra 6,4 prosent måneden før.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
Januar 2013Februar 2013Mars 2013April 2013Mai 2013Juni 2013
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt6,36,36,26,56,46,3
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt15,05,76,67,27,1..
Tolvmånedersvekst, husholdninger7,27,27,47,77,47,3
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak4,44,23,94,04,24,3
Figur 1. Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4 250 milliarder kroner ved utgangen av juni, opp fra 4 216 milliarder kroner ved utgangen av mai.

Noe lavere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 459 milliarder kroner ved utgangen av juni, opp fra 2 441 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 7,3 prosent fram til utgangen av juni, marginalt ned fra 7,4 prosent fram til utgangen av mai.

Svak økning i gjeldsveksten for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 429 milliarder kroner ved utgangen av juni, opp fra 1 413 milliarder kroner ved utgangen av mai. Tolvmånedersveksten var 4,3 prosent fram til utgangen av juni, marginalt opp fra 4,2 prosent måneden før.

Nedgang i gjeldsveksten for kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 362 milliarder kroner ved utgangen av juni, marginalt opp fra 361 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 8,1 prosent fram til utgangen av juni, ned fra 8,8 prosent måneden før.

Kredittkildenes vekstrater påvirket av porteføljeflyttinger

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 48 prosent utlån fra banker ved utgangen av juni. Dette beløp seg til 2 046 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker var 2,2 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 1,8 prosent ved utgangen av mai. Kredittforetakenes utlån til publikum var 1 407 milliarder kroner ved utgangen av juni, opp fra 1 402 milliarder kroner ved utgangen av mai. Tolvmånedersveksten i utlån fra kredittforetak var 7,2 prosent fram til utgangen av juni, ned fra 7,9 prosent måneden før.

Vekstratene er fremdeles påvirket av overføringer av utlån fra banker til kredittforetak. Utlånsveksten de siste tolv månedene for banker og kredittforetak samlet var 4,2 prosent fram til utgangen av juni, uendret fra måneden før.

Høy aktivitet i obligasjonsmarkedet

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 33,2 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 29,8 prosent måneden før. Tolvmånedersveksten i sertifikatgjelden var -2,2 prosent fram til utgangen av juni, ned fra 11,2 prosent fram til utgangen av mai.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB