102403_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
102403
Nedgang i gjeldsveksten
statistikk
2013-07-01T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2mai 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i gjeldsveksten

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 6,4 prosent fram til utgangen av mai, marginalt ned fra 6,5 prosent måneden før.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
Desember 2012Januar 2013Februar 2013Mars 2013April 2013Mai 2013
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt6,56,36,36,26,56,4
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt15,45,05,76,67,2..
Tolvmånedersvekst, husholdninger7,27,27,27,47,77,4
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak5,04,44,23,94,04,2
Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4 216 milliarder kroner ved utgangen av mai, opp fra 4 184 milliarder kroner ved utgangen av april.

Lavere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 441 milliarder kroner ved utgangen av mai, opp fra 2 426 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 7,4 prosent fram til utgangen av mai, ned fra 7,7 prosent fram til utgangen av april. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet (omregnet til årsrate) for husholdningenes bruttogjeld var 6,9 prosent i perioden mars-mai, ned fra 7,3 prosent i foregående tremånedersperiode.

Økning i gjeldsveksten for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 413 milliarder kroner ved utgangen av mai, opp fra 1 400 milliarder kroner ved utgangen av april. Tolvmånedersveksten var 4,2 prosent fram til utgangen av mai, opp fra 4,0 prosent måneden før.

Økt gjeldsvekst for kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 361 milliarder kroner ved utgangen av mai, opp fra 358 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 8,8 prosent fram til utgangen av mai, opp fra 8,2 prosent måneden før.

Kredittkildenes vekstrater påvirket av porteføljeflyttinger

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 48,1 prosent utlån fra banker ved utgangen av mai. Dette beløp seg til 2 027 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker var 1,8 prosent fram til utgangen av mai, ned fra 2,1 prosent ved utgangen av april. Kredittforetakenes utlån til publikum var 1 402 milliarder kroner ved utgangen av mai, opp fra 1 394 milliarder kroner ved utgangen av april. Tolvmånedersveksten i utlån fra kredittforetak var 7,9 prosent fram til utgangen av mai, ned fra 8,2 prosent måneden før.

Vekstratene er fremdeles påvirket av overføringer av utlån fra banker til kredittforetak. Utlånsveksten de siste tolv månedene for banker og kredittforetak samlet var 4,2 prosent fram til utgangen av mai, ned fra 4,5 prosent måneden før.

Fortsatt stor aktivitet i verdipapirmarkedene

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 29,8 prosent fram til utgangen av mai, opp fra 25,9 prosent måneden før. Tolvmånedersveksten i sertifikatgjelden var 11,2 prosent fram til utgangen av mai, opp fra 7,9 prosent fram til utgangen av april.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB