92446_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
92446
Nedgang i gjeldsveksten
statistikk
2013-05-02T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2mars 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i gjeldsveksten

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 6,1 prosent fram til utgangen av mars 2013, ned fra 6,3 prosent måneden før. Nedgangen skyldes redusert gjeldsvekst hos ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
Oktober 2012November 2012Desember 2012Januar 2013Februar 2013Mars 2013
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt6,97,16,56,36,36,1
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt16,55,85,45,05,6..
Tolvmånedersvekst, husholdninger7,17,27,27,27,27,2
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak6,66,55,04,44,23,8
Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4 152 milliarder kroner ved utgangen av mars, opp fra 4 135 milliarder kroner ved utgangen av februar.

Fortsatt uendret gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 405 milliarder kroner ved utgangen av mars, opp fra 2 400 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 7,2 prosent fram til utgangen av mars, og har vært uendret siden november 2012.

Nedgang i gjeldsveksten for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 392 milliarder kroner ved utgangen av mars, opp fra 1 383 milliarder kroner ved utgangen av februar. Tolvmånedersveksten var 3,8 prosent fram til utgangen av mars, ned fra 4,2 prosent måneden før.

Nedgang i gjeldsveksten for kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 355 milliarder kroner ved utgangen av mars, opp fra 353 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 7,5 prosent fram til utgangen av mars, ned fra 7,7 prosent måneden før.

Kredittkildenes vekstrater er påvirket av porteføljeflyttinger

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 48,3 prosent utlån fra banker ved utgangen av mars. Dette beløp seg til 2 005 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker var 1,6 prosent fram til utgangen av mars, opp fra 0,9 prosent ved utgangen av februar. Kredittforetakenes utlån til publikum var 1 386 milliarder kroner ved utgangen av mars, opp fra 1 384 milliarder kroner ved utgangen av februar. Tolvmånedersveksten i utlån fra kredittforetak var 8,5 prosent fram til utgangen av mars, ned fra 10,4 prosent måneden før.

Vekstratene er fremdeles påvirket av overføringer av utlån fra banker til kredittforetak. Utlånsveksten de siste tolv månedene var 4,3 prosent fram til utgangen av mars for banker og kredittforetak samlet. Dette er en nedgang fra 4,6 prosent måneden før.

Fortsatt stor aktivitet i verdipapirmarkedene

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 21,2 prosent fram til utgangen av mars, opp fra 16,9 prosent måneden før. Tolvmånedersveksten i sertifikatgjelden var 12,4 prosent fram til utgangen av mars, ned fra 16,7 prosent fram til utgangen av februar.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB