92444_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
92444
Uendret gjeldsvekst
statistikk
2013-04-08T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2februar 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Uendret gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 6,3 prosent fram til utgangen av februar 2013, veksten er uendret sammenlignet med måneden før.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
September 2012Oktober 2012November 2012Desember 2012Januar 2013Februar 2013
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt6,96,97,16,56,36,3
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt16,86,55,85,45,0..
Tolvmånedersvekst, husholdninger7,07,17,27,27,27,2
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak6,76,66,55,04,44,2
Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4 135 milliarder kroner ved utgangen av februar, opp fra 4 112 milliarder kroner ved utgangen av januar.

Uendret gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 400 milliarder kroner ved utgangen av februar, opp fra 2 389 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 7,2 prosent fram til utgangen av februar, og har vært uendret siden november 2012.

Nedgang i gjeldsveksten for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 382 milliarder kroner ved utgangen av februar, opp fra 1 375 milliarder kroner ved utgangen av januar. Tolvmånedersveksten var 4,2 prosent fram til utgangen av februar, ned fra 4,4 prosent måneden før.

Økning i gjeldsveksten for kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 353 milliarder kroner ved utgangen av februar, opp fra 348 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 7,7 prosent fram til utgangen av februar, opp fra 7,5 prosent måneden før.

Kredittkildenes vekstrater er påvirket av porteføljeflyttinger

Ved utgangen av februar besto 48,3 prosent av publikums innenlandske bruttogjeld av utlån fra banker. Dette beløp seg til 1 996 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker var 0,9 prosent fram til utgangen av februar, uendret fra januar. Kredittforetakenes utlån til publikum var 1 384 milliarder kroner ved utgangen av februar, opp fra 1 366 milliarder kroner ved utgangen av januar. Tolvmånedersveksten i utlån fra kredittforetak var 10,4 prosent fram til utgangen av februar, ned fra 11,2 prosent måneden før.

Vekstratene er fremdeles påvirket av overføringer av utlån fra banker til kredittforetak. For banker og kredittforetak samlet, var utlånsveksten de siste tolv månedene på 4,6 prosent fram til utgangen av februar, ned fra 4,8 prosent måneden før.

Fortsatt stor aktivitet i verdipapirmarkedene

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 16,9 prosent fram til utgangen av februar, opp fra 14,3 prosent måneden før. Tolvmånedersveksten i sertifikatgjelden var 16,4 prosent fram til utgangen av februar, opp fra 14,3 prosent fram til utgangen av januar.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB