92442_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
92442
Fortsatt nedgang i gjeldsveksten
statistikk
2013-03-07T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2januar 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt nedgang i gjeldsveksten

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 6,3 prosent fram til utgangen av januar 2013, ned fra 6,5 prosent måneden før. Nedgangen skyldes redusert gjeldsvekst hos ikke-finansielle foretak.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
August 2012September 2012Oktober 2012November 2012Desember 2012Januar 2013
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt7,26,96,97,16,56,3
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt17,06,86,55,85,4..
Tolvmånedersvekst, husholdninger7,17,07,17,27,27,2
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak6,76,76,66,55,04,4
Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4 112 milliarder kroner ved utgangen av januar, opp fra 4 090 milliarder kroner ved utgangen av desember.

Uendret gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 389 milliarder kroner ved utgangen av januar, opp fra 2 377 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 7,2 prosent fram til utgangen av januar, uendret fra måneden før.

Nedgang i gjeldsveksten for ikke-finansielle foretak

Den innenlandske bruttogjelden til ikke-finansielle foretak utgjorde 1 375 milliarder kroner ved utgangen av januar, opp fra 1 369 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten var 4,4 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 5,0 prosent måneden før.

Uendret gjeldsvekst for kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 348 milliarder kroner ved utgangen av januar, opp fra 344 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 7,5 prosent fram til utgangen av januar, uendret fra måneden før.

Kredittkildenes vekstrater er påvirket av porteføljeflyttinger

Av publikums innenlandske bruttogjeld besto 48,6 prosent av utlån fra banker ved utgangen av januar. Dette beløp seg til 1 999 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker var 0,9 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 1,0 prosent fram til utgangen av desember. Kredittforetakenes utlån til publikum var 1 366 milliarder kroner ved utgangen av januar, opp fra 1 364 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten i utlån fra kredittforetak var 11,2 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 11,8 prosent måneden før.

Vekstratene er fremdeles påvirket av overføringer av utlån fra banker til kredittforetak. For banker og kredittforetak samlet var utlånsveksten de siste tolv månedene på 4,8 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 5,1 prosent måneden før.

Fortsatt stor aktivitet i verdipapirmarkedene

Tolvmånedersveksten for publikums obligasjonsgjeld var 14,3 prosent fram til utgangen av januar, opp fra 13,6 prosent måneden før. Tolvmånedersveksten i sertifikatgjelden var 14,3 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 23,4 prosent fram til utgangen av desember.

Oppdatering av sesongjusterte tallÅpne og lesLukk

Per desember 2012 er de sesongjusterte seriene revidert med nye beregnede sesongkomponenter. For mer informasjon, se Om sesongjustering.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB