92440_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/k2/maaned
92440
Nedgang i gjeldsveksten
statistikk
2013-01-31T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k2, Kredittindikatoren K2, innenlandsk bruttogjeld, kredittutvikling, kredittransaksjoner, gjeld, kredittFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Kredittindikatoren K2desember 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i gjeldsveksten

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 6,5 prosent fram til utgangen av desember 2012, ned fra 7,1 prosent måneden før. Nedgangen skyldes redusert gjeldsvekst hos ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen.

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2). Prosentvis vekst
Juli 2012August 2012September 2012Oktober 2012November 2012Desember 2012
1Omregnet til årlig rate
Tolvmånedersvekst, totalt7,27,16,96,97,16,5
Glidende tremåneders gjennomsnitt, totalt16,87,27,06,96,1..
Tolvmånedersvekst, husholdninger7,27,17,07,17,27,2
Tolvmånedersvekst, ikke-finansielle foretak7,06,66,66,56,45,0
Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4 089 milliarder kroner ved utgangen av desember, ned fra 4 093 milliarder kroner ved utgangen av november.

Uendret gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2 377 milliarder kroner ved utgangen av desember, opp fra 2 370 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten var 7,2 prosent fram til utgangen av desember, uendret fra måneden før.

Nedgang i gjeldsveksten for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 368 milliarder kroner ved utgangen av desember, ned fra 1 380 milliarder kroner ved utgangen av november. Tolvmånedersveksten var 5,0 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 6,4 prosent måneden før.

Lavere gjeldsvekst for kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 344 milliarder kroner ved utgangen av desember, og var uendret fra måneden før. Tolvmånedersveksten var 7,5 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 8,6 prosent fram til utgangen av november.

Kredittkildenes vekstrater er påvirket av porteføljeflyttinger

Av publikums innenlandske bruttogjeld ved utgangen av desember var 48,8 prosent utlån fra banker. Dette beløp seg til 1 996 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker var 1,0 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 1,5 prosent fram til utgangen av november. Kredittforetakenes utlån til publikum var 1 364 milliarder kroner ved utgangen av desember, opp fra 1 352 milliarder kroner ved utgangen av november. Tolvmånedersveksten i utlån fra kredittforetak var 11,8 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 12,3 prosent måneden før.

Vekstratene er fremdeles påvirket av overføringer av utlån fra banker til kredittforetak. For banker og kredittforetak samlet var utlånsveksten de siste tolv månedene 5,1 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 5,6 prosent måneden før.

Høy aktivitet i verdipapirmarkedene

Tolvmånedersveksten for publikums obligasjonsgjeld var 13,7 prosent fram til utgangen av desember, opp fra 11,7 prosent måneden før. Tolvmånedersveksten i sertifikatgjelden var 23,1 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 37,2 prosent fram til utgangen av november.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB