Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap4. kvartal 2016

Innhold

Arkiv for Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
20. februar 2017 4. kvartal 2016 Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene
18. november 2016 3. kvartal 2016 Godt verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene
18. august 2016 2. kvartal 2016 Dårligere resultat for skadeforsikringsselskapene
27. juni 2016 4. kvartal 2015 Økte premieinntekter for skadeforsikring
18. mai 2016 1. kvartal 2016 Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene
18. februar 2016 4. kvartal 2015 Bedre verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene
19. november 2015 3. kvartal 2015 Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikring
5. november 2015 4. kvartal 2014 Godt teknisk resultat for skadeforsikring
27. august 2015 2. kvartal 2015 Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikring
28. mai 2015 1. kvartal 2015 Godt verdijustert resultat for livsforsikring
26. februar 2015 4. kvartal 2014 Godt teknisk resultat for skadeforsikring
17. desember 2014 4. kvartal 2013 Godt verdijustert resultat for livsforsikring
24. november 2014 3. kvartal 2014 Godt teknisk resultat for skadeforsikring
25. august 2014 2. kvartal 2014 Godt teknisk resultat for skadeforsikring
27. mai 2014 1. kvartal 2014 Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikring
28. februar 2014 4. kvartal 2013 Fortsatt nedgang i teknisk regnskap for skadeforsikring
25. november 2013 3. kvartal 2013 Nedgang i teknisk regnskap for skadeforsikring
22. november 2013 4. kvartal 2012 Sterkt resultat for forsikring
22. august 2013 2. kvartal 2013 Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene
30. mai 2013 1. kvartal 2013 Svak nedgang i resultatet for livsforsikring
12. mars 2009 4. kvartal 2008 Finanskrisen preger forsikringsselskapene
28. februar 2012 4. kvartal 2011 Nedgang i resultat for forsikring
4. juli 2012 1. kvartal 2012 Økning i nettoinntekter fra finansielle eiendeler
28. august 2012 2. kvartal 2012 Sterkt halvår for skadeforsikring
28. november 2012 3. kvartal 2012 Godt resultat for forsikring
17. september 2001 2. kvartal 2001 Fortsatt svake resultater i forsikring
13. desember 2001 3. kvartal 2001 Forsikringsselskapene sliter
18. mars 2002 4. kvartal 2001 Svake resultater i forsikring
7. juni 2002 1. kvartal 2002 Bedre resultat for forsikringsselskapene
6. september 2002 2. kvartal 2002 Svake resultat for forsikringsselskapene
5. desember 2002 3. kvartal 2002 Forsikringsselskapene sliter fortsatt
6. mars 2003 4. kvartal 2002 Økte premieinntekter for forsikringsselskapene
5. juni 2003 1. kvartal 2003 Bedre resultater for forsikringsselskapene
4. september 2003 2. kvartal 2003 Positive resultater for forsikringsselskapene
4. desember 2003 3. kvartal 2003 Forsikring på bedringens vei
4. mars 2004 4. kvartal 2003 Positive resultater i forsikring
3. juni 2004 1. kvartal 2004 Fortsatt positivt resultat i forsikring
3. september 2004 2. kvartal 2004 Økte premieinntekter i forsikring
2. desember 2004 3. kvartal 2004 Økte premieinntekter i livsforsikring
11. mars 2005 4. kvartal 2004 Økte premieinntekter i forsikring
2. juni 2005 1. kvartal 2005 Lavere finansinntekter i livsforsikring
8. september 2005 2. kvartal 2005 Lavere overskudd i livsforsikring
8. desember 2005 3. kvartal 2005 Gode resultater for forsikringsbransjen
9. mars 2006 4. kvartal 2005 Gode tider for forsikringsbransjen
8. juni 2006 1. kvartal 2006 Positive resultat i forsikringsbransjen
6. september 2006 2. kvartal 2006 Svakere resultat i forsikring
30. november 2006 3. kvartal 2006 Lavere forvaltningskapital i skadeforsikring
12. mars 2007 4. kvartal 2006 Godt årsresultat i forsikringsbransjen
1. juni 2007 1. kvartal 2007 Vekst i forsikringsutbetalinger
5. september 2007 2. kvartal 2007 Høye kursgevinster på aksjer for livsforsikring
8. november 2012 4. kvartal 2011 Dårligere resultater for forsikring
5. desember 2007 3. kvartal 2007 Fortsatt gode tider for forsikring
28. februar 2013 4. kvartal 2012 Godt resultat for forsikring
21. desember 2010 4. kvartal 2009 Bedre resultater for forsikring
6. desember 2012 4. kvartal 2011 Forpliktelsene for innskuddsbaserte tjenestepensjoner øker
26. november 2002 4. kvartal 2001 Svake resultater for forsikringsselskapene
13. november 2003 4. kvartal 2002 Negative resultater i forsikring
16. desember 2004 4. kvartal 2003 Aksjeinvesteringer ga gode resultater i forsikring
21. desember 2005 4. kvartal 2004 Fortsatt positive resultater i forsikringsbransjen
18. desember 2008 4. kvartal 2007 Fortsatt gode resultater i forsikringsbransjen
22. desember 2009 4. kvartal 2008 Svake resultater for forsikring i fjor
18. desember 2006 4. kvartal 2005 Høye gevinster på finansielle eiendeler
22. november 2007 4. kvartal 2006 Gode resultater i forsikringsbransjen
6. desember 2011 4. kvartal 2010 Bedre resultater for forsikring
5. mars 2008 4. kvartal 2007 Gode årsresultat i forsikringsbransjen
11. juni 2008 1. kvartal 2008 Svake resultater i forsikring
11. september 2008 2. kvartal 2008 Fortsatt svake resultater i forsikring
9. desember 2008 3. kvartal 2008 Finanskrisen preger forsikringsselskapene
12. juni 2009 1. kvartal 2009 Forsikring reduserer sin eksponering i aksjemarkedet
14. september 2009 2. kvartal 2009 Bedre resultat for forsikring
14. desember 2009 3. kvartal 2009 Bedre resultat for forsikring
11. mars 2010 4. kvartal 2009 Godt resultat for forsikring
3. juni 2010 1. kvartal 2010 Bra start på 2010 for forsikring
8. september 2010 2. kvartal 2010 Svakt første halvår for forsikring
13. desember 2010 3. kvartal 2010 Svakt resultat for skadeforsikring
3. mars 2011 4. kvartal 2010 Godt resultat for forsikring
6. juni 2011 1. kvartal 2011 Lavere inntekter fra finansielle eiendeler
31. august 2011 2. kvartal 2011 Godt resultat for forsikring
1. desember 2011 3. kvartal 2011 Nedgang i resultat for forsikring
20. desember 2011 4. kvartal 2010 Økning i pensjonsutbetalinger1
9. desember 1999 3. kvartal 1999 Kraftig økning for livsforsikringsselskapene
7. september 1999 2. kvartal 1999 Høye erstatningsutbetalinger
21. september 2000 2. kvartal 2000 Svake resultater i forsikring
14. desember 2000 3. kvartal 2000 Fortsatt svake resultater i forsikring
22. mars 2000 4. kvartal 1999 Bedre resultat for forsikringsselskapene
22. juni 2000 1. kvartal 2000 Svakere resultat for forsikringsselskapene
14. juni 2001 1. kvartal 2001 Forsikringsresultater i minus
22. mars 2001 4. kvartal 2000 Svake resultater i forsikring

For tidligere publiseringer se også: Livs- og skadeforsikringsselskaper, premier og utbetalinger.