Banker og kredittforetakmai 2020

Innhold

Arkiv for Banker og kredittforetak - månedlig, balanse

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. januar 2016 November 2015 Oppdatert månedsbalanse

Arkiv for Banker og kredittforetak - kvartalsvis, resultat

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. januar 2016 3.666666666666666667. kvartal 2015 Oppdatert månedsbalanse

Arkiv for Banker og kredittforetak - årlig, innskudd og utlån per fylke

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. januar 2016 2015 Oppdatert månedsbalanse

For tidligere publiseringer se også: Finansforetak, regnskap, Finansforetak, utlån og innskudd og Finansforetak, balanser.