Publisert Tittel Åpne
16. august 2019 Økning i tjenesteforpliktelsene Artikkel
25. september 2018 Økning i tjenestepensjonsforpliktelsene Artikkel
28. august 2017 Økning i forpliktelsene Artikkel
13. oktober 2016 Økning i forpliktelsene Artikkel