Økning i forpliktelsene

Publisert:

Forpliktelsene til tjenestepensjonene økte med 110,7 milliarder kroner mellom 2015 og 2016, til 1 789 milliarder kroner.

Figur 1. Totale pensjonsforpliktelser

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Totale forpliktelser 1152728 1236166 1354735 1454824 1612180 1677992 1788900

Figur 2. Pensjonsutbetalinger 2016 fordelt på pensjonskasser, livsforsikring og Statens pensjonskasse

alle
Livsforsikring 50 % 34460
Pensjonskasser 12 % 8315
Statens Pensjonskasse 37 % 25529

I de private pensjonordningene økte forpliktelsene med 8,4 prosent, hvor den største økningen kom fra innskuddsbaserte pensjonsordninger. Forpliktelsene i innskuddsbaserte pensjonsordninger var 174,5 milliarder i 2016, en økning på 22,1 prosent fra året før.

I de offentlige tjenestepensjonsordningene økte forpliktelsene med 5,5 prosent mellom 2015 og 2016, til 1 092 milliarder kroner.

Premieinnbetalinger

De totale premieinnbetalingene økte med 1,7 prosent i 2016 til 102 milliarder kroner.

I 2016 var premieinnbetalingene for private tjenestepensjonsordningene på 41,2 milliarder kroner, hvorav 23,2 milliarder tilskrives innskuddspensjon.

I pensjonsordningene som tjener offentlig forvaltning var premieinnbetalingene 60,8 milliarder kroner, en økning på 7,6 prosent.

Pensjonsutbetalinger

Pensjonsutbetalingene har økt med 2,9 milliarder kroner fra 2015, til 68,3 milliarder kroner i 2016. Av de totale pensjonsutbetalingene i 2015 står livsforsikringsselskapene for halvparten eller 34,5 milliarder kroner, mens Statens pensjonskasse utbetaler om lag 37 prosent av pensjonene.

Kontakt