Svakere pengemengdevekst

Publisert:

Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 6,6 prosent fram til utgangen av november 2017, ned fra 6,8 prosent måneden før. Husholdningenes pengemengdevekst var 4,1 prosent i samme periode, uendret fra måneden før.

Vekstraten i husholdningenes pengemengde var lavere enn vekstraten i husholdningenes lånegjeld i november. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i husholdningenes lånegjeld 6,4 prosent fram til utgangen av november.

Pengemengdeveksten for ikke-finansielle foretak var 10,3 prosent fram til utgangen av november, mens kommuneforvaltningens pengemengdevekst var 5,4 prosent. Veksten i pengemengden for andre finansielle foretak var 12,3 prosent fram til utgangen av november, viser nye tall fra pengemengdestatistikken.

Figur 1. Pengemengden M3. Tolvmånedersvekst

Pengeholdende sektor Husholdninger Ikke-finansielle foretak
Nov. 2011 7.7 7.0 5.5
Des. 2011 6.4 7.9 4.6
Jan. 2012 6 7.6 3.5
Feb. 2012 6.3 7.7 4.8
Mar. 2012 6.8 8.7 3
Apr. 2012 5.2 8.3 0.2
Mai 2012 3.3 8.6 -4.2
Juni 2012 5.7 8.8 1.2
Juli 2012 5.2 7.9 2
Aug. 2012 5.3 8.5 -0.5
Sept. 2012 5 8.8 -0.9
Okt. 2012 4 7.3 -0.8
Nov. 2012 5.3 7.2 3.2
Des. 2012 4.8 6.8 1.4
Jan. 2013 4.9 6.8 2.1
Feb. 2013 3.8 6.5 -0.5
Mar. 2013 3.8 6.3 -0.5
Apr. 2013 4.1 5.8 1.3
Mai 2013 6.1 5.9 6
Juni 2013 4.7 6.0 2.8
Juli 2013 5.2 5.8 4.3
Aug. 2013 6.1 6.5 8.3
Sept. 2013 4 5.7 4.3
Okt. 2013 4.5 6.1 4.5
Nov. 2013 4.2 6.4 3.1
Des. 2013 6.1 6.3 5.9
Jan. 2014 5.2 6.3 5
Feb. 2014 5.7 6.4 6
Mar. 2014 5.8 5.8 8.4
Apr. 2014 6.3 6.5 6.2
Mai 2014 5.4 6.7 3.7
Juni 2014 6.8 6.2 5.6
Juli 2014 5.3 6.3 2.9
Aug. 2014 5.9 6.6 3.8
Sept. 2014 6.4 6.6 5.6
Okt. 2014 5.4 6.5 5.2
Nov. 2014 5.7 7 4.3
Des. 2014 5.5 7.4 4.5
Jan. 2015 5.6 7.2 3.9
Feb. 2015 4.9 7.2 2.1
Mar. 2015 6 6.7 6
Apr. 2015 4.9 6.7 3.6
Mai 2015 5.7 7.4 6.5
Juni 2015 4.6 6.3 5.1
Juli 2015 5.6 6.2 7.5
Aug. 2015 3.5 5.7 1.5
Sept. 2015 4.6 5.8 4.1
Okt. 2015 5.5 6.2 3.3
Nov. 2015 4.1 5.2 3.1
Des. 2015 3.1 5.1 0.7
Jan. 2016 3.1 5.5 0.6
Feb. 2016 4.4 5.1 5
Mar. 2016 3.6 5.4 0.7
Apr. 2016 5.3 5.8 5.7
Mai 2016 3.2 4.6 0.6
Juni 2016 4.6 5.3 2.6
Juli 2016 4.6 5.8 2.0
Aug. 2016 5.8 5.2 6.9
Sept. 2016 6.8 5.3 8.3
Okt. 2016 6.2 4.9 9.2
Nov. 2016 6.6 5.1 9.3
Des. 2016 5.4 4.1 8.2
Jan. 2017 6.5 3.1 11.6
Feb. 2017 6.6 3.4 11.6
Mar. 2017 7.4 3.5 15.4
Apr. 2017 7.1 3.6 12.7
Mai 2017 7.4 3.7 15.5
Jun. 2017 7.1 3.8 15.4
Juli 2017 7.7 3.2 15.4
Aug. 2017 6.7 3.5 12.7
Sept. 2017 6.4 4 11.8
Okt. 2017 6.8 4.1 11.6
Nov. 2017 6.6 4.1 10.3

Over halvparten av pengemengden hos husholdningene

Pengemengden M3 var 2 162 milliarder kroner ved utgangen av november, ned fra 2 164 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Husholdningenes pengemengde utgjør over halvparten av den totale pengemengden. Ved utgangen av november var husholdningenes pengemengde på 1 206 milliarder kroner, ned fra 1 210 milliarder ved utgangen av oktober.

Ikke-finansielle foretaks pengemengde var 714 milliarder kroner ved utgangen av november, ned fra 717 milliarder måneden før. Kommuneforvaltningens og andre finansielle foretaks pengemengde utgjorde henholdsvis 105 milliarder og 137 milliarder kroner ved utgangen av november.

Stabil sammensetning av pengemengden

Pengemengdens sammensetning er fortsatt stabil. Transaksjonsinnskudd utgjorde 88,3 prosent av total pengemengde, mens andre innskudd utgjorde 9,3 prosent ved utgangen av november. På samme tidspunkt sto sedler og mynt for 1,9 prosent av pengemengden og gjenkjøpsavtaler, sertifikater og obligasjoner utgjorde samlet 0,4 prosent av pengemengden.