Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

Publisert:

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 6,3 prosent fram til utgangen av februar 2018, en oppgang fra 6,2 prosent måneden før.

Figur 1. Kredittindikatoren K2

Tolvmånedersvekst
Feb. 2015 5.5
Mar. 5.8
Apr. 5.7
Mai 5.9
Jun. 5.8
Jul. 5.7
Aug. 5.8
Sep. 5.5
Okt. 5.6
Nov. 5.2
Des. 5.4
Jan. 5.3
Feb. 2016 5.2
Mar. 4.9
Apr. 5.1
Mai 4.8
Jun. 5.0
Jul. 5.0
Aug. 5.0
Sep. 5.1
Okt. 5.0
Nov. 5.2
Des. 4.9
Jan. 5.1
Feb. 2017 5.0
Mar. 5.2
Apr. 5.1
Mai 5.4
Jun. 5.7
Jul. 5.7
Aug. 5.6
Sep. 5.8
Okt. 5.7
Nov. 5.8
Des. 6.4
Jan. 6.2
Feb. 2018 6.3

Publikums innenlandsgjeld var 5 519 milliarder kroner ved utgangen av februar, ifølge nye tall fra kredittindikatorstatistikken.

Svakere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 294 milliarder kroner ved utgangen av februar. Tolvmånedersveksten var 6,0 prosent fram til utgangen av februar, ned fra 6,2 prosent måneden før. 

Sterkere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1 738 milliarder kroner ved utgangen av februar. Tolvmånedersveksten var 7,3 prosent fram til utgangen av februar, opp fra 6,5 prosent måneden før.

Sterkere utlånsvekst i banker og kredittforetak

Av publikums innenlandsgjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av februar. Dette beløp seg til 4 426 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 6,1 prosent fram til utgangen av februar, opp fra 6,0 prosent måneden før.

Svakere vekst i verdipapirlån

Tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån var 12,8 prosent fram til utgangen av februar, ned fra 13,2 prosent måneden før.

Ny ORBOF-rapportering fra januar 2018

Som følge av at Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF) er tilpasset internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), er det foretatt en omlegging av statistikken. De viktigste endringene er at vi går fra netto til brutto utlån i kredittindikatoren og at opptjente påløpte renter og verdiendringer skal føres på underliggende finansobjekt. I tillegg er egenbeholdningen av verdipapirer trukket ut av verdipapirlånene. Det er korrigert for disse endringene ved beregning av transaksjoner og vekst.

Det er noe usikkerhet til kvaliteten på dataene for januar og februar 2018. Datagrunnlaget editeres løpende og vil bli oppdatert ved publisering av statistikken for mars 2018.