Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

Publisert:

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 6,3 prosent fram til utgangen av desember 2017, opp fra 5,8 prosent måneden før. Oppgangen skyldes i hovedsak økt låneopptak i ikke-finansielle foretak.

Figur 1. Kredittindikatoren K2

Tolvmånedersvekst Tremåneders glidende gjennomsnitt
Des. 2014 5.4 5.3
Jan. 2015 5.6 5.2
Feb. 2015 5.5 6.0
Mar. 2015 5.8 6.5
Apr. 2015 5.7 7.1
Mai 2015 5.9 6.4
Jun. 2015 5.8 5.7
Jul. 2015 5.7 4.7
Aug. 2015 5.8 4.6
Sep. 2015 5.5 4.8
Okt. 2015 5.6 4.7
Nov. 2015 5.2 4.6
Des. 2015 5.4 4.1
Jan. 2016 5.3 4.6
Feb. 2016 5.2 4.9
Mar. 2016 4.9 5.6
Apr. 2016 5.1 5.6
Mai 2016 4.8 5.6
Jun. 2016 5.0 5.0
Jul. 2016 5.0 4.9
Aug. 2016 5.0 4.9
Sep. 2016 5.1 5.3
Okt. 2016 5.0 5.2
Nov. 2016 5.2 4.7
Des. 2016 4.9 4.2
Jan. 2017 5.1 4.3
Feb. 2017 5.0 5.3
Mar. 2017 5.2 5.9
Apr. 2017 5.1 6.6
Mai 2017 5.4 6.7
Jun. 2017 5.7 6.9
Jul. 2017 5.7 6.6
Aug. 2017 5.6 6.1
Sep. 2017 5.8 5.6
Okt. 2017 5.7 5.4
Nov. 2017 5.8 5.6
Des. 2017 6.3

Publikums innenlandsgjeld var 5 462 milliarder kroner ved utgangen av desember, ifølge nye tall fra kredittindikatorstatistikken.

Sterkere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 263 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten var 6,5 prosent fram til utgangen av desember, opp fra 6,4 prosent måneden før.

Sterkere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1 720 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten var 6,4 prosent fram til utgangen av desember, opp fra 4,7 prosent måneden før.

Sterkere utlånsvekst i banker og kredittforetak

Av publikums innenlandsgjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av desember. Dette beløp seg til 4 377 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 6,6 prosent fram til utgangen av desember, opp fra 5,8 prosent måneden før.

Sterkere vekst i obligasjonsgjelden

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 11,3 prosent fram til utgangen av desember, opp fra 11,2 prosent måneden før.