Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

Publisert:

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,8 prosent fram til utgangen av november 2017, opp fra 5,7 prosent måneden før.

Figur 1. Kredittindikatoren K2

Tolvmånedersvekst Tremåneders glidende gjennomsnitt
Nov. 2014 5.2 5.5
Des. 5.4 5.3
Jan. 5.6 5.2
Feb. 5.5 6.0
Mar. 5.8 6.5
Apr. 5.7 7.1
Mai 5.9 6.4
Jun. 5.8 5.7
Jul. 5.7 4.7
Aug. 5.8 4.6
Sep. 5.5 4.8
Okt. 5.6 4.7
Nov. 2015 5.2 4.6
Des. 5.4 4.1
Jan. 5.3 4.6
Feb. 5.2 4.9
Mar. 4.9 5.6
Apr. 5.1 5.6
Mai 4.8 5.6
Jun. 5.0 5.0
Jul. 5.0 4.9
Aug. 5.0 4.9
Sep. 5.1 5.3
Okt. 5.0 5.2
Nov. 2016 5.2 4.7
Des. 4.9 4.2
Jan. 5.1 4.3
Feb. 5.0 5.3
Mar. 5.2 5.9
Apr. 5.1 6.6
Mai 5.4 6.7
Jun. 5.7 6.9
Jul. 5.7 6.6
Aug. 5.6 6.1
Sep. 5.8 5.6
Okt. 5.7 5.4
Nov. 2017 5.8

Publikums innenlandsgjeld var 5 437 milliarder kroner ved utgangen av november, ifølge nye tall fra kredittindikatorstatistikken.

Sterkere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 255 milliarder kroner ved utgangen av november. Tolvmånedersveksten var 6,4 prosent fram til utgangen av november, opp fra 6,3 prosent måneden før.

Sterkere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1 704 milliarder kroner ved utgangen av november. Tolvmånedersveksten var 4,7 prosent fram til utgangen av november, opp fra 4,6 prosent måneden før.

Sterkere utlånsvekst i banker og kredittforetak

Av publikums innenlandsgjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av november. Dette beløp seg til 4 356 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,8 prosent fram til utgangen av november, opp fra 5,7 prosent måneden før.

Sterkere vekst i obligasjonsgjelden

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 11,2 prosent fram til utgangen av november, opp fra 8,8 prosent måneden før.