Publisert Tittel Åpne
1. juli 2019 Nedgang i verdijustert resultat for pensjonskassene Artikkel
16. august 2018 Godt resultat for pensjonskassene Artikkel
26. juli 2017 Fortsatt økning i pensjonskassenes resultat Artikkel