Yrker, arbeidskraftundersøkelsen2011

Innhold

Arkiv for Yrker, arbeidskraftundersøkelsen - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
26. april 2012 2011 Yrkesfordelte tall etter revidert klassifisering
22. februar 2011 2010 Flere akademikere og færre håndverkere
11. februar 2010 2009 Vekst i akademiske yrker
11. februar 2009 2008 Yrker med høye utdanningskrav økte mest
18. februar 2008 2007 Yrker med høyskolebakgrunn øker mest
7. februar 2007 2006 Flere regnskapsførere og hjelpepleiere
1. februar 2006 2005 Flere i IT-yrker og flere ingeniører
2. februar 2005 2004 Antall butikkmedarbeidere økte mest
4. februar 2004 2003 Gamle bønder og unge butikkarbeidere
26. mars 2003 2002 Stadig færre arbeidere i industrien
17. juni 2002 2000-2001 Yrker med høy utdanning øker mest
1. februar 2001 1997-2000 Enda flere butikkmedarbeidere
22. november 2000 1996-1999 Flest butikkmedarbeidere