2302_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/yrkeaku/aar
2302
Enda flere butikkmedarbeidere
statistikk
2001-02-01T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
yrkeaku, Yrker, arbeidskraftundersøkelsen, sysselsatte, yrker (for eksempel sykepleiere, kokker, bilmekanikere), offentlig sektor, privat sektorSysselsetting, Arbeid og lønn
false

Yrker, arbeidskraftundersøkelsen1997-2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Enda flere butikkmedarbeidere

Butikkmedarbeider er fortsatt det vanligste yrket i Norge, med 148 000 sysselsatte i år 2000, en økning på 15 000 i forhold til året før. De nest vanligste yrkene er lærere, renholdere, sykepleiere og hjelpepleiere med mellom 60 000 og 70 000 sysselsatte. I disse yrkene har det bare vært mindre endringer i sysselsettingen siste år.

Den største økningen i tallet på sysselsatte fra 1999 til 2000 skjedde i salgs- og serviceyrker med 19 000. Dette skyldes økningen i antall butikkmedarbeidere. Deretter følger yrker hvor det normalt kreves utdanning utover videregående skole, det vil si akademiske yrker og høgskoleyrker, med henholdsvis 238 000 og 497 000 sysselsatte, en økning på om lag 10 000 fra 1999 til 2000. Tallet på sysselsatte i lederyrker er 182 000, en økning på 9 000. Kontoryrker går mest tilbake, med 17 000, til 202 000 sysselsatte i 2000.

Det står kvinner bak endringene

Hele nedgangen i kontoryrkene er det kvinnene som står for. Samtidig står kvinnene for størsteparten av økningen i salgs- og serviceyrkene (14 000) og i høgskoleyrkene (8 000). Sysselsettingen for menn økte mest i lederyrkene (med 7 000), men gikk ned for håndverkere og operatører, sjåfører o.l.

De 10 mest populære yrkene i 2000
De 10 yrkene som sysselsetter flest personer             Antall sysselsatte
Butikkmedarbeidere 148 000
Lærere 73 000
Sykepleiere 67 000
Rengjøringspersonale 66 000
Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere 63 000
Barne- og ungdomsarbeidere1 59 000
Annet pleie- og omsorgspersonale2 56 000
Sekretærer 44 000
Tekniske og kommersielle salgsrepresentanter3 41 000
Tømrere 40 000
1  Yrket Barne- og ungdomsarbeidere inkluderer assistenter i skoler, barnehager,
skolefritidsordning, fritidsklubber o.l.
2  Annet pleie- og omsorgspersonale omfatter bl.a. ambulansesjåfører,
pleiemedhjelpere, portører o.l.
3  Tekniske og kommersielle salgsrepresentanter omfatter agenter, grossister,
legemiddelkonsulenter, salgskonsulenter o.l.

Tabeller: