363914
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/kvartal
363914
statistikk
2019-03-20T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeid og lønn, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Innvandring og innvandrere, Helse, Arbeid og lønn
false

Sykefravær4. kvartal 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

NAV og SSB har besluttet å fjerne feriekorrigeringen i beregningen av sykefraværsprosenten fra og med 20. mars 2019. Ved denne publiseringen ble tall etter gammel og ny beregningsmetode publisert – og ny beregningsmetode anvendt bakover i tid for å gi sammenlignbare tidsserier.

Sesong- og influensajustert sykefraværsprosent for lønnstakere 16-69 år1
4. kvartal 2018Prosentvis endring fra kvartalet før
1Nivået på sykefraværsprosenten oppgis med to desimaler. I andre tabeller oppgis tallene med én desimal. Ved beregning av prosentvise endringer anvender vi tall med flere desimaler for å få mer presise tall. Disse kan derfor avvike noe fra de endringsprosentene man får ved å ta utgangspunkt i de publiserte nivåtallene.
Begge kjønn
Egenmeldt og legemeldt5,780,6
Egenmeldt0,84-1,7
Legemeldt4,941,0
Menn
Egenmeldt og legemeldt4,420,3
Egenmeldt0,73-1,9
Legemeldt3,690,7
Kvinner
Egenmeldt og legemeldt7,400,8
Egenmeldt0,98-1,5
Legemeldt6,421,1

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB