06.02 Sykefravær, egen- og legemeldt

 Tidligere publiserte tabeller. 2005
Tabell 1:  Tapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk. Kvartalstall. 2000-2004 (17.03.2005)
Tabell 2:  Tapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk, etter kjønn. Kvartalstall. 2000-2004 (17.03.2005)
Tabell 3:  Tapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk, etter næring og type sykefravær. Kvartalstall. 2000-2004 (17.03.2005)
Tabell 4:  Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter kjønn og alder. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall. (17.03.2005)
Tabell 5:  Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter kjønn og næring. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall. (17.03.2005)
Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter næring. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall. (17.03.2005)
Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter næring. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Menn. Kvartalstall. (17.03.2005)
Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter næring. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvinner. Kvartalstall. (17.03.2005)
Tabell 9:  Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall. (17.03.2005)
Tabell 10:  Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Menn. Kvartalstall. (17.03.2005)
Tabell 11:  Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvinner.Kvartalstall (17.03.2005)
Tabell 12:  Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall (17.03.2005)
Tabell 13:  Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Menn. Kvartalstall. (17.03.2005)
Tabell 14:  Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvinner.Kvartalstall (17.03.2005)
Tabell 15:  Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter kjønn og alder. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt. Kvartalstall. (17.03.2005)
Tabell 16:  Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter kjønn og næring. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt. Kvartalstall. (17.03.2005)
Tabell 17:  Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter næring. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt ved utløpet av kvartalet. Kvartalstall (17.03.2005)
Tabell 18:  Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter næring. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt ved utløpet av kvartalet. Menn. Kvartalstall. (17.03.2005)
Tabell 19:  Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter næring. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt ved utløpet av kvartalet. Kvinner. Kvartalstall. (17.03.2005)
Tabell 20:  Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent. Kvartalstall. (17.03.2005)
Tabell 21:  Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent. Menn. Kvartalstall. (17.03.2005)
Tabell 22:  Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent. Kvinner.Kvartalstall. (17.03.2005)
Tabell 23:  Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt. Kvartalstall. (17.03.2005)
Tabell 24:  Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt. Menn. Kvartalstall. (17.03.2005)
Tabell 25:  Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt. Kvinner.Kvartalstall. (17.03.2005)
Tabell 26:  Sykefraværsdagsverk for tilfeller som er avsluttet i løpet av 2. kvartal 2004, etter sykefraværets varighet for næring og kjønn. Prosent (17.03.2005)
Tabell 27:  Sykefraværsdagsverk for tilfeller som er avsluttet i løpet av 2. kvartal 2003, etter sykefraværets varighet for næring og kjønn. Prosent (17.03.2005)
Tabell 28:  Sykefraværsdagsverk fordelt etter fraværstype (egen- eller legemeldt) og varighet i kvartalet (17.03.2005)
Tabell 29:  Sykefraværsprosent for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter yrke, kjønn og alder. 4. kvartal 2004 (17.03.2005)
Tabell 30:  Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter yrke. 4. kvartal 2004. Kun yrkesgrupper med mer enn 1 000 sykefraværsdagsverk er tatt med (17.03.2005)
31 Tapte dagsverk på grunn av sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk, etter næring og sektor . 4. kvartal 2003 og 2004 (17.03.2005)
Tabell 32:  32 Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med lege- og egenmeldt sykefravær etter arbeidsstedsfylke. I prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall. (17.03.2005)