Sysselsetting, registerbasert2015, 4. kvartal

Innhold

Arkiv for Sysselsetting, registerbasert - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
11. mars 2021 2020, 4. kvartal 2020, 4. kvartal
14. februar 2020 2019, 4. kvartal 2019, 4. kvartal
25. februar 2019 2018, 4. kvartal 2018, 4. kvartal
8. mars 2018 2017, 4. kvartal 2017, 4. kvartal
22. mars 2017 2016, 4. kvartal Færre sysselsatte i Rogaland
27. mai 2016 2015, 4. kvartal Andelen sysselsatte i offentlig forvaltning størst i Nord-Norge
12. juni 2015 2014, 4. kvartal Flere sysselsatte i de fleste fylkene
13. juni 2014 2013, 4. kvartal Flere sysselsatte i nesten alle landets fylker
7. juni 2013 2012, 4. kvartal Flere sysselsatte i 15 fylker
8. juni 2012 2011, 4. kvartal Flere sysselsatte i alle fylker
14. juni 2011 2010, 4. kvartal Flere sysselsatte i alle fylker unntatt Telemark
15. juni 2010 2009, 4. kvartal Nedgang i sysselsettingen i alle fylker
12. juni 2009 2008, 4. kvartal Lavere sysselsettingsvekst i alle fylker
12. juni 2008 2007, 4. kvartal Flere sysselsatte i alle fylkene
13. juni 2007 2006, 4. kvartal Flere sysselsatte i alle fylkene

For tidligere publiseringer se også: Arbeidstakere etter arbeidsstedskommune og Arbeidstakere etter bostedskommune og utdanning.