254398_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar
254398_tabell
statistikk
2016-05-27T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Svalbard
no
false
I 4. kvartal 2015 hadde 814 000 personer i Norge sin hovedjobb i statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning, som sammen utgjør offentlig forvaltning.

Sysselsetting, registerbasert2015, 4. kvartal

Innhold