194187_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnstat/aar
194187_tabell
statistikk
2015-01-29T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
true
Statistikken viser lønn for ansatte i staten. Månedslønna gikk opp med 1 400 kroner fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014.

Lønn for ansatte i staten1. oktober 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Ansatte i staten. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. oktober. Kroner og endring i prosentfullscreen-iconAnsatte i staten. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. oktober. Kroner og endring i prosentexcel-iconAnsatte i staten. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. oktober. Kroner og endring i prosentcsv-iconAnsatte i staten. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. oktober. Kroner og endring i prosent
Tabell 2Heltidsansatte i staten, etter næringsgrupper. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosentfullscreen-iconHeltidsansatte i staten, etter næringsgrupper. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosentexcel-iconHeltidsansatte i staten, etter næringsgrupper. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosentcsv-iconHeltidsansatte i staten, etter næringsgrupper. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosent
Tabell 3Heltidsansatte i staten, etter næring. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosentfullscreen-iconHeltidsansatte i staten, etter næring. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosentexcel-iconHeltidsansatte i staten, etter næring. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosentcsv-iconHeltidsansatte i staten, etter næring. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosent

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken