Tabell

Ansatte i staten. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid per 1. oktober. Kroner og endring i prosent1
MånedslønnAvtalt månedslønn
20142013 - 201420142013 - 2014
1Ansatte i staten som er rapportert inn til Statens sentrale tjenestemannsregister
Staten i alt44 4003,042 9002,9
Menn46 4003,144 2002,8
Kvinner42 2003,241 4003,0
Heltidsansatte44 9003,243 3002,9
Menn46 7003,344 4002,8
Kvinner42 7003,142 0003,2
Deltidsansatte40 1002,038 8002,1
Menn42 5001,240 5001,5
Kvinner38 9002,438 0002,4