Tabell

Heltidsansatte i staten, etter næring. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosent123
MånedslønnAvtalt månedslønn
201320142013 - 2014201320142013 - 2014
1
2Ansatte i staten som er rapportert inn til Statens sentrale tjenestemannsregister.
3Avrundet til nærmeste hundre kroner.
Staten i alt43 50044 9003,242 10043 3002,9
Av dette
Bygge- og anleggsvirksomhet42 60044 9005,439 80042 0005,5
Samferdsel48 10049 5002,941 50042 4002,2
Finanstjenester45 40047 3004,245 30047 1004,0
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting43 00044 3003,042 20043 6003,3
Forretningsmessig tjenesteyting45 10047 2004,744 80046 8004,5
Off.adm., forsvar, sosialforsikring43 50044 9003,241 80043 0002,9
Undervisning43 90045 1002,743 60044 8002,8
Helse- og sosialtjenester39 90040 9002,537 40038 8003,7
Kultur, underholdning og fritid i alt40 30041 5003,039 80041 0003,0
Personlig tjenesteyting44 40045 3002,042 40043 2001,9