Tabell

Heltidsansatte i staten, etter næringsgrupper. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosent1
MånedslønnAvtalt månedslønn
201320142013 - 2014201320142013 - 2014
1Ansatte i staten som er rapportert inn til Statens Sentrale Tjenestemannsregister.
Statlig forvaltning, i alt43 50044 9003,241 80043 0002,9
Av dette
Generell offentlig administrasjon44 50045 6002,544 00045 2002,7
Utenrikssaker52 20053 6002,751 20052 6002,7
Forsvar42 00043 9004,539 60040 7002,8
Retts- og fengselsvesen43 90045 3003,240 40041 5002,7
Politi- og påtalemyndighet43 60044 8002,839 90041 1003,0