325504_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
325504
statistikk
2018-05-30T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
true

Lønnsindeks1. kvartal 2018, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Fra og med 15. august legges den kvartalsvise lønnsindeksstatistikken ned og erstattes av den kvartalsvise statistikken over antall arbeidsforhold og lønn. Dette innebærer at tabellene på denne siden legges ned. Statistikkbanktabellene i den gamle kvartalsvise lønnsindeksstatistikken vil bli bevart under «avsluttede tidsserier» i den nye kvartalsvise statistikken over arbeidsforhold og lønn, men vil ikke bli oppdatert med nye tall. Den nye statistikken vil dekke mer enn den gamle ved å inkludere flere næringer, omfatte deltidsansatte og fordele tallene etter flere kjennemerker knyttet til person og virksomhet.

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
4. kvartal 2016 - 1. kvartal 20174. kvartal 2017 - 1. kvartal 2018
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift0,1-0,1
Industri0,70,6
Kraftforsyning1,50,3
Vannforsyning, avløp og renovasjon0,9-0,3
Bygge- og anleggsvirksomhet0,30,5
Varehandel-0,7-0,3
Samferdsel0,20,5
Hotell- og restaurantvirksomhet-0,1-0,5
Informasjon og kommunikasjon0,70,9
Omsetning og drift av fast eiendom-0,40,1
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting0,30,5
Forretningsmessig tjenesteyting0,91,5
Undervisning-0,4-0,2
Helse- og sosialtjenester0,60,4
Kultur, underholdning og fritid i alt-0,3-0,9
Personlig tjenesteyting-0,30,5