289777_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
289777
statistikk
2017-11-29T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks3. kvartal 2017, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
2. kvartal 2016 - 3. kvartal 20162. kvartal 2017 - 3. kvartal 2017
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift0,31,5
Industri0,90,9
Kraftforsyning0,01,1
Vannforsyning, avløp og renovasjon0,82,5
Bygge- og anleggsvirksomhet1,42,2
Varehandel2,82,5
Samferdsel0,10,1
Hotell- og restaurantvirksomhet1,50,0
Informasjon og kommunikasjon1,81,6
Omsetning og drift av fast eiendom1,00,3
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting0,71,4
Forretningsmessig tjenesteyting2,01,3
Undervisning1,31,4
Helse- og sosialtjenester0,81,1
Kultur, underholdning og fritid i alt1,51,9
Personlig tjenesteyting2,11,6