289771_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/kvartal
289771
statistikk
2017-05-29T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks1. kvartal 2017, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn. Endring i prosent
4. kvartal 2015 - 1. kvartal 20164. kvartal 2016 - 1. kvartal 2017
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift0,90,1
Industri0,70,7
Kraftforsyning1,01,5
Vannforsyning, avløp og renovasjon0,50,9
Bygge- og anleggsvirksomhet1,00,3
Varehandel-0,3-0,7
Samferdsel0,30,2
Hotell- og restaurantvirksomhet0,1-0,1
Informasjon og kommunikasjon0,20,7
Omsetning og drift av fast eiendom-0,5-0,4
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting-0,10,3
Forretningsmessig tjenesteyting0,80,9
Undervisning0,0-0,4
Helse- og sosialtjenester0,10,6
Kultur, underholdning og fritid i alt-0,7-0,5
Personlig tjenesteyting0,2-0,3