193934_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnikt/aar
193934
Månedslønna økte med 1 300 kroner
statistikk
2015-01-16T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnikt, Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon, forlagsvirksomhet, film- og TV-produksjon, radio og fjernsyn, telekommunikasjon, IKT-tjenester, informasjonstjenesterLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
true
Statistikken viser lønn for ansatte i informasjons- og kommunikasjonsvirksomheter. Månedslønna gikk opp 1 300 kroner fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014.

Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon1. oktober 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Månedslønna økte med 1 300 kroner

Heltidsansatte i informasjons- og kommunikasjonsvirksomheter hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 54 200 kroner per 1. oktober 2014. Dette var 1 300 kroner, eller 2,5 prosent, mer enn på samme tidspunkt i 2013.

Heltidsansatte i informasjon og kommunikasjon, etter næring. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
201320142013 - 2014201320142013 - 2014
Informasjon og kommunikasjon i alt52 90054 2002,549 50050 9002,8
Forlagsvirksomhet51 00051 8001,648 00049 1002,3
Film- og TV-prod., musikkutgivelse43 00044 7004,042 40043 6002,8
Radio- og fjernsynskringkasting45 30048 1006,243 40045 8005,5
Telekommunikasjon55 00056 4002,551 60052 9002,5
IT-tjenester55 60056 8002,251 70053 0002,5
Informasjonstjenester50 20051 6002,846 20047 1001,9

Næringshovedområdet informasjon og kommunikasjon er sammensatt av virksomheter som produserer og formidler informasjonstjenester. Gjennomsnittlig månedslønn varierer fra 44 700 kroner for heltidsansatte i film- og tv-produksjon, til 56 800 kroner for heltidsansatte i IT-tjenester.

Tall på ansatte i statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i informasjon og kommunikasjon med til sammen 51 186 heltidsansatte og 3 608 deltidsansatte. Ifølge Virksomhets- og foretaksregisteret utgjorde vektegrunnlaget til lønnsstatistikken for informasjons- og kommunikasjonsnæringen 83 100 ansatte per 1. oktober 2014.