289951_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/kortsys/aar
289951
statistikk
2017-04-04T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
kortsys, Sysselsatte på korttidsopphold, gjestearbeidere, arbeidsinnvandring, lønnstakere, selvstendig næringsdrivendeArbeid og lønn, Sysselsetting, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
true

Sysselsatte på korttidsopphold2016, 4. kvartal

Innhold

Publisert:

Statistikken publiseres fra 2018 sammen med Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert.

Lønnstakere ikke registrert bosatt 15-74 år 4. kvartal, etter landbakgrunn.
4. kvartal 2016
Alle land79 404
Norge4 832
Norden ellers22 820
Vest-Europa ellers7 169
EU-land i Øst-Europa40 488
Herav:
Polen20 651
Litauen11 019
Øst-Europa ellers1 870
Nord-Amerika, Oseania485
Asia1 172
Afrika243
Sør- og Mellom-Amerika136
Statsløse og uoppgitt189