Tabell

Helse- og sosialpersonell,15-74 år1
2015
AntallAndel
1Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder. Dette gir endring i tidsserien. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015 tallene.
Personer med helse- og sosialfaglig utdanning483 682100,0
Menn73 14915,1
Kvinner410 53384,9
 
Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning397 150100,0
Menn63 91016,1
Kvinner333 24083,9
 
Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester316 85479,8