Tabell

Sysselsatte personer med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning og andel sysselsatte i næring. Per 4. kvartal1
Sysselsatte personer, alle næringerHelse og sosialtjenesterOffentlig administrasjon og forsvar, trygdeordninger underlagt offentlig forvaltningUndervisningUtleie av arbeidskraftAndre næringer
2015Andel2015Andel2015Andel2015Andel2015Andel2015Andel
1Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder. Dette gir endring i tidsserien. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015 tallene.
2Helsefagarbeider, ny fagutdanning fra 2009
3Omfatter fra 2011 bare kliniske psykologer. Andre psykologiutdannede er plassert i gruppen "Annen høyere helseutdanning på universitetsnivå"
Helse- og sosialfagutdanning i alt397 818100,0317 29679,813 0163,322 3525,62 0210,543 13310,8
Helsesekretær11 555100,08 92477,23493,03573,1840,71 84115,9
Hjelpepleier58 811100,049 35383,91 2282,12 3814,01620,35 6879,7
Helsefagarbeider218 225100,017 15794,1870,51600,91490,86723,7
Omsorgsarbeider12 854100,09 78276,12942,37455,8290,22 00415,6
Ambulansearbeider4 284100,03 53682,52455,7601,4100,243310,1
Apotektekniker5 132100,04819,4781,51242,4140,34 43586,4
Fotterapeut1 866100,01 06757,2382,0894,860,366635,7
Barne- og ungdomsarbeider23 033100,015 05465,43961,75 30923,0830,42 1919,5
Tannhelsesekretær4 982100,03 57971,81653,33196,4330,788617,8
Tanntekniker714100,08612,0121,7324,5-0,058481,8
Aktivitør3 600100,02 46668,51183,339511,080,261317,0
Annen videregående helseutdanning6 748100,06 22092,2971,4871,360,13385,0
Ergoterapeut4 568100,03 49876,63868,52645,870,24139,0
Fysioterapeut12 354100,09 66778,25184,24954,0220,21 65213,4
Jordmor3 189100,02 93892,1431,3882,8130,41073,4
Radiograf3 565100,03 03685,2712,01022,980,23489,8
Sykepleier101 572100,087 96686,63 0163,03 4273,41 1201,16 0435,9
Vernepleier15 564100,012 72281,76804,41 60110,3180,15433,5
Helsesøster4 479100,03 96788,61403,12124,720,01583,5
Tannpleier1 406100,01 09577,9483,4936,670,516311,6
Audiograf498100,031162,4285,6285,610,213026,1
Bioingeniør6 955100,05 05572,71722,54616,670,11 26018,1
Optiker1 688100,01207,1372,2533,1181,11 46086,5
Ortopediingeniør220100,020,920,931,400,021396,8
Barnevernspedagog11 909100,09 08276,37636,41 27310,7300,37616,4
Sosionom15 428100,010 85170,32 17614,11 0356,7350,21 3318,6
Reseptar36100,0411,1513,925,600,02569,4
Øvrig helseutdanning på høgskolenivå13 414100,012 48293,1870,62601,9240,25614,2
Klinisk ernæringsfysiolog739100,034747,0557,420127,220,313418,1
Reseptarfarmasøyt1 734100,0281,6352,0372,130,21 63194,1
Provisorfarmasøyt2 984100,0802,71284,31374,630,12 63688,3
Kiropraktor775100,067687,210,1101,310,18711,2
Perfusjonist41100,03995,100,0-0,000,024,9
Medisinstudent med lisens384100,033286,510,3205,210,3307,8
Lege uten spesialitet12 533100,010 72985,64163,34603,7270,29017,2
Lege med spesialitet14 082100,012 18986,65123,64483,2580,48756,2
Tannlege uten spesialitet4 607100,03 98586,5871,92455,310,02896,3
Tannlege med spesialitet599100,045876,540,711719,500,0203,3
Psykolog37 224100,05 70378,92773,873610,220,05067,0
Annen høyere helseutdanning3 467100,02 22964,32216,448614,0270,850414,5