Helse- og sosialpersonell2015, 4. kvartal

Innhold

Arkiv for Helse- og sosialpersonell - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
15. mars 2007 2006, 4. kvartal 3 900 flere avtalte årsverk i pleie og omsorg
19. juni 2006 2005, 4. kvartal Flere sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning
17. juni 2005 2004, 4. kvartal Flere arbeider heltid
18. juni 2004 2003, 4. kvartal Flere sysselsatte med fagutdanning
19. juni 2003 2002, 4. kvartal 8 500 flere sysselsatte
16. juli 2002 2001, 4. kvartal 87 prosent i arbeid