Arbeidstakere etter bostedskommune og utdanning2001

Innhold

Arkiv for Arbeidstakere etter bostedskommune og utdanning - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
8. mai 2002 2001 Nedgang i antall arbeidstakere i 12 fylker
21. mai 2001 2000 Stabil vekst i antall arbeidstakere
12. mai 2000 1999 Lav vekst i antall arbeidstakere