375955
/arbeid-og-lonn/statistikker/arborg/aar
375955
statistikk
2019-04-29T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Kultur og fritid
no
arborg, Fagforeiningsmedlemmer og streikar, fagorganisasjonar, fagorganiserte, medlemsbedrifterArbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Organisasjoner og medlemskap, Arbeid og lønn, Kultur og fritid
true

Fagforeiningsmedlemmer og streikar2018

Innhald

Publisert:

Neste publisering:

Fagforeiningsmedlemmer og streikar
201620172018Endring siste år1
1Det varierer noko frå år til år kva for fagforeiningar som svarar på undersøkinga, særleg når det gjeld små foreiningar ikkje tilslutta nokon av dei fire store hovudsamanslutningane. Endringstal for gruppa «Andre fagforeiningar i alt» må derfor tolkast med varsemd.
Fagforeiningsmedlemmer
Alle arbeidstakarorganisasjonar1 813 9791 831 0961 857 78726 691
Landsorganisasjonen i Norge i alt917 122925 605936 71111 106
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund i alt215 591217 724222 3924 668
UNIO Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede349 219359 054367 9788 924
Akademikerne i alt199 174203 102208 5975 495
Andre arbeidstakarorganisasjonar i alt132 873125 611122 109-3 502
201620172018Endring siste to år
Streikar og lockoutar
Arbeidskonfliktar141011-3
Arbeidstakarar i arbeidskonflikt8 8584013 502-5 356
Tapte arbeidsdagar165 7988 94224 142-141 656

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB