162148_tabell_193561_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/akutu/aar
162148_tabell_193561
statistikk
2014-09-04T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
false

Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen2014, 2. kvartal

Innhold

Ansatte som i noen grad har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, etter kjønn og behov for mer tilrettelegging i forhold til jobb. 1 000
2. kvartal 2014
I altMennKvinner
1Samme person kan ha behov for tilrettelegging på mer enn ett område, slik at tallene ikke summerer seg opp til ansatte i alt.
I alt1234578
Ikke behov for mer tilrettelegging1033964
Behov for mer tilrettelegging120614
Endringer i arbeidsoppgavene936
Endringer i arbeidstiden936
Fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen936
Uoppgitt---