Tabell

Ansatte som i noen grad har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, etter kjønn og behov for mer tilrettelegging i forhold til jobb. 1 000
2. kvartal 2014
I altMennKvinner
1Samme person kan ha behov for tilrettelegging på mer enn ett område, slik at tallene ikke summerer seg opp til ansatte i alt.
I alt1234578
Ikke behov for mer tilrettelegging1033964
Behov for mer tilrettelegging120614
Endringer i arbeidsoppgavene936
Endringer i arbeidstiden936
Fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen936
Uoppgitt---