162148_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/akutu/aar
162148_tabell
statistikk
2014-09-04T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
false

Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen2014, 2. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Personer i alt 15-66 år og personer med funksjonshemning etter arbeidsstyrkestatus. 1 000 og i prosent av alle personer i hver gruppefullscreen-iconPersoner i alt 15-66 år og personer med funksjonshemning etter arbeidsstyrkestatus. 1 000 og i prosent av alle personer i hver gruppeexcel-iconPersoner i alt 15-66 år og personer med funksjonshemning etter arbeidsstyrkestatus. 1 000 og i prosent av alle personer i hver gruppecsv-iconPersoner i alt 15-66 år og personer med funksjonshemning etter arbeidsstyrkestatus. 1 000 og i prosent av alle personer i hver gruppe
Tabell 2Personer i alt 15-66 år og personer med funksjonshemning etter arbeidsstyrkestatus og kjønn. 1 000fullscreen-iconPersoner i alt 15-66 år og personer med funksjonshemning etter arbeidsstyrkestatus og kjønn. 1 000excel-iconPersoner i alt 15-66 år og personer med funksjonshemning etter arbeidsstyrkestatus og kjønn. 1 000csv-iconPersoner i alt 15-66 år og personer med funksjonshemning etter arbeidsstyrkestatus og kjønn. 1 000
Tabell 3Sysselsatte i alt 15-66 år og sysselsatte med funksjonshemning etter alder og kjønn. Prosent av alle personer i hver gruppefullscreen-iconSysselsatte i alt 15-66 år og sysselsatte med funksjonshemning etter alder og kjønn. Prosent av alle personer i hver gruppeexcel-iconSysselsatte i alt 15-66 år og sysselsatte med funksjonshemning etter alder og kjønn. Prosent av alle personer i hver gruppecsv-iconSysselsatte i alt 15-66 år og sysselsatte med funksjonshemning etter alder og kjønn. Prosent av alle personer i hver gruppe
Tabell 4Andel sysselsatte på deltid blant sysselsatte i alt 15-66 år og blant sysselsatte med funksjonshemning. Prosentfullscreen-iconAndel sysselsatte på deltid blant sysselsatte i alt 15-66 år og blant sysselsatte med funksjonshemning. Prosentexcel-iconAndel sysselsatte på deltid blant sysselsatte i alt 15-66 år og blant sysselsatte med funksjonshemning. Prosentcsv-iconAndel sysselsatte på deltid blant sysselsatte i alt 15-66 år og blant sysselsatte med funksjonshemning. Prosent
Tabell 5Personer og sysselsatte 15-66 år med funksjonshemning, etter mottak av stønader. 1000fullscreen-iconPersoner og sysselsatte 15-66 år med funksjonshemning, etter mottak av stønader. 1000excel-iconPersoner og sysselsatte 15-66 år med funksjonshemning, etter mottak av stønader. 1000csv-iconPersoner og sysselsatte 15-66 år med funksjonshemning, etter mottak av stønader. 1000
Tabell 6Ansatte 15-66 år med funksjonshemning, etter tilpasninger i arbeidssituasjonen og etter om funksjonshemningen oppstod før eller etter at de begynte i nåværende jobb. 1000fullscreen-iconAnsatte 15-66 år med funksjonshemning, etter tilpasninger i arbeidssituasjonen og etter om funksjonshemningen oppstod før eller etter at de begynte i nåværende jobb. 1000excel-iconAnsatte 15-66 år med funksjonshemning, etter tilpasninger i arbeidssituasjonen og etter om funksjonshemningen oppstod før eller etter at de begynte i nåværende jobb. 1000csv-iconAnsatte 15-66 år med funksjonshemning, etter tilpasninger i arbeidssituasjonen og etter om funksjonshemningen oppstod før eller etter at de begynte i nåværende jobb. 1000
Tabell 7Ansatte som i noen grad har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, etter kjønn og behov for mer tilrettelegging i forhold til jobb. 1 000fullscreen-iconAnsatte som i noen grad har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, etter kjønn og behov for mer tilrettelegging i forhold til jobb. 1 000excel-iconAnsatte som i noen grad har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, etter kjønn og behov for mer tilrettelegging i forhold til jobb. 1 000csv-iconAnsatte som i noen grad har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, etter kjønn og behov for mer tilrettelegging i forhold til jobb. 1 000
Tabell 8Ansatte som ikke har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, etter kjønn og behov for slik tilrettelegging i forhold til jobb. 1 000fullscreen-iconAnsatte som ikke har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, etter kjønn og behov for slik tilrettelegging i forhold til jobb. 1 000excel-iconAnsatte som ikke har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, etter kjønn og behov for slik tilrettelegging i forhold til jobb. 1 000csv-iconAnsatte som ikke har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, etter kjønn og behov for slik tilrettelegging i forhold til jobb. 1 000
Tabell 9Funksjonshemmede ikke-sysselsatte 15-66 år, etter ønske om arbeid. 1000 og prosentfullscreen-iconFunksjonshemmede ikke-sysselsatte 15-66 år, etter ønske om arbeid. 1000 og prosentexcel-iconFunksjonshemmede ikke-sysselsatte 15-66 år, etter ønske om arbeid. 1000 og prosentcsv-iconFunksjonshemmede ikke-sysselsatte 15-66 år, etter ønske om arbeid. 1000 og prosent

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken