Tabell

Andel sysselsatte på deltid blant sysselsatte i alt 15-66 år og blant sysselsatte med funksjonshemning. Prosent
Andel sysselsatte på deltid av sysselsatte i altAndel sysselsatte på deltid av sysselsatte med funksjonshemning
2. kvartal 20112. kvartal 20122. kvartal 20132. kvartal 20142. kvartal 20112. kvartal 20122. kvartal 20132. kvartal 2014
I alt26,025,026,124,147,347,744,643,5
Menn13,213,113,712,630,831,529,025,2
Kvinner40,138,139,936,961,362,459,558,8