Arbeidstidsordninger, arbeidskraftundersøkelsen2014

Innhold

Arkiv for Arbeidstidsordninger, arbeidskraftundersøkelsen - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
20. februar 2017 2016 Hver tiende ansatt jobber søndag
25. februar 2016 2015 Hver tredje arbeider utenom ordinær dagtid
25. februar 2015 2014 Færre jobber utenom ordinær dagtid
5. mars 2014 2013 Færre kvinner jobber utenom ordinær dagtid
22. februar 2013 2012 800 000 arbeider utenom ordinær dagtid
1. mars 2012 2011 Én av tre jobber utenom vanlig dagtid
17. februar 2011 2010 En av tre jobber utenom vanlig dagtid
17. februar 2010 2009 Færre jobber utenom vanlig dagtid
4. mars 2009 2008 Mange jobber utenom vanlig dagtid
18. februar 2008 2006-2007 En av tre jobber utenom vanlig dagtid
29. september 2005 2005 648 000 arbeider utenom vanlig dagtid
13. oktober 2004 2004 En av tre jobber utenom ordinær dagtid
8. mars 2004 2003 Én av tre jobbet utenom ordinær dagtid
24. september 2002 2002 En av tre jobber utenom ordinær dagtid
18. desember 2001 2001 Mange jobber kveld og helg