211318_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/akutidord/aar
211318_tabell
statistikk
2015-02-25T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
false
Statistikken viser omfanget av arbeid utenom ordinær dagtid, det vil si arbeid på kveld, natt, lørdag og søndag.

Arbeidstidsordninger, arbeidskraftundersøkelsen2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Ansatte (15-74 år), etter arbeidstidsordning i hovedarbeidsforholdet. Prosentfullscreen-iconAnsatte (15-74 år), etter arbeidstidsordning i hovedarbeidsforholdet. Prosentexcel-iconAnsatte (15-74 år), etter arbeidstidsordning i hovedarbeidsforholdet. Prosentcsv-iconAnsatte (15-74 år), etter arbeidstidsordning i hovedarbeidsforholdet. Prosent
Tabell 2Ansatte (15-74 år), etter arbeidstidsordninger, kjønn og alder. I hovedarbeidsforholdet. 1 000 og prosentfullscreen-iconAnsatte (15-74 år), etter arbeidstidsordninger, kjønn og alder. I hovedarbeidsforholdet. 1 000 og prosentexcel-iconAnsatte (15-74 år), etter arbeidstidsordninger, kjønn og alder. I hovedarbeidsforholdet. 1 000 og prosentcsv-iconAnsatte (15-74 år), etter arbeidstidsordninger, kjønn og alder. I hovedarbeidsforholdet. 1 000 og prosent
Tabell 3Ansatte (15-74 år), etter arbeidstidsordninger, kombinasjoner av arbeidstidspunkter, avtalt arbeidstid og kjønn. I hovedarbeidsforholdet. Prosentfullscreen-iconAnsatte (15-74 år), etter arbeidstidsordninger, kombinasjoner av arbeidstidspunkter, avtalt arbeidstid og kjønn. I hovedarbeidsforholdet. Prosentexcel-iconAnsatte (15-74 år), etter arbeidstidsordninger, kombinasjoner av arbeidstidspunkter, avtalt arbeidstid og kjønn. I hovedarbeidsforholdet. Prosentcsv-iconAnsatte (15-74 år), etter arbeidstidsordninger, kombinasjoner av arbeidstidspunkter, avtalt arbeidstid og kjønn. I hovedarbeidsforholdet. Prosent
Tabell 4Ansatte (15-74 år), etter arbeidstidsordninger, ansettelsesforhold og kjønn. I hovedarbeidsforholdet. Prosentfullscreen-iconAnsatte (15-74 år), etter arbeidstidsordninger, ansettelsesforhold og kjønn. I hovedarbeidsforholdet. Prosentexcel-iconAnsatte (15-74 år), etter arbeidstidsordninger, ansettelsesforhold og kjønn. I hovedarbeidsforholdet. Prosentcsv-iconAnsatte (15-74 år), etter arbeidstidsordninger, ansettelsesforhold og kjønn. I hovedarbeidsforholdet. Prosent
Tabell 5Ansatte (15-74 år), etter arbeidstidsordninger og næring i hovedarbeidsforholdet. Prosentfullscreen-iconAnsatte (15-74 år), etter arbeidstidsordninger og næring i hovedarbeidsforholdet. Prosentexcel-iconAnsatte (15-74 år), etter arbeidstidsordninger og næring i hovedarbeidsforholdet. Prosentcsv-iconAnsatte (15-74 år), etter arbeidstidsordninger og næring i hovedarbeidsforholdet. Prosent
Tabell 6Ansatte (15-74 år) som jobber utenom ordinær dagtid (mandag-fredag kl 06-18) i hovedarbeidsforholdet, etter arbeidstidspunkter, regularitet, kjønn og alder. 1 000fullscreen-iconAnsatte (15-74 år) som jobber utenom ordinær dagtid (mandag-fredag kl 06-18) i hovedarbeidsforholdet, etter arbeidstidspunkter, regularitet, kjønn og alder. 1 000excel-iconAnsatte (15-74 år) som jobber utenom ordinær dagtid (mandag-fredag kl 06-18) i hovedarbeidsforholdet, etter arbeidstidspunkter, regularitet, kjønn og alder. 1 000csv-iconAnsatte (15-74 år) som jobber utenom ordinær dagtid (mandag-fredag kl 06-18) i hovedarbeidsforholdet, etter arbeidstidspunkter, regularitet, kjønn og alder. 1 000

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken