Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte talfebruar 2020

Innhald

Arkiv for Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal - månadleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
4. mai 2012 Februar 2012 Framleis aukande sysselsetjing
21. mars 2012 Januar 2012 Fleire i arbeid
22. februar 2012 Desember 2011 Vekst i sysselsetjinga
1. februar 2012 November 2011 Små endringar på arbeidsmarknaden
21. desember 2011 Oktober 2011 Auke i sysselsetjinga
23. november 2011 September 2011 Framleis aukande sysselsetjing
2. november 2011 August 2011 Vekst i sysselsetjinga
21. september 2011 Juli 2011 Små endringar på arbeidsmarknaden
24. august 2011 Juni 2011 Stabil arbeidsløyse og sysselsetjing
4. august 2011 Mai 2011 Stabil arbeidsmarknad
22. juni 2011 April 2011 Framleis aukande sysselsetjing
26. mai 2011 Mars 2011 Vekst i sysselsetjinga
4. mai 2011 Februar 2011 Framleis nedgang i arbeidsløysa
23. mars 2011 Januar 2011 Nedgang i arbeidsløysa
23. februar 2011 Desember 2010 Vekst i sysselsetjinga