204220_tabell_229158_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/maaned
204220_tabell_229158
statistikk
2015-05-28T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
false
Arbeidskraftundersøkelsen, sesongjusterte månedlige tall, viser utviklingen i sysselsetting og arbeidsledighet på kort sikt. Ledigheten var 4,1 prosent i februar mars 2015.

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte talmars 2015

Innhald

Arbeidsløyse og sysselsetting for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal1
Mars 2015Endring frå førre ikkje-overlappande tremånadersperiode
13-månadersgjennomsnitt med namnet til midtarste månaden i perioden.
Arbeidslause personar114 0009 000
I prosent av arbeidsstyrken4,10,3
 
Sysselsette personar2 639 000-19 000
I prosent av befolkninga68,0-0,6