Tabell

Arbeidsløyse og sysselsetting for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal1
Mars 2015Endring frå førre ikkje-overlappande tremånadersperiode
13-månadersgjennomsnitt med namnet til midtarste månaden i perioden.
Arbeidslause personar114 0009 000
I prosent av arbeidsstyrken4,10,3
 
Sysselsette personar2 639 000-19 000
I prosent av befolkninga68,0-0,6